czende

1. 12. 2023

Grafika press 2024

CZE / ENG info.

MALEVIL CUP SPOUŠTÍ REGISTRACI K JUBILEJNÍMU 25. ROČNÍKU

S prvním prosincem spouští registraci jeden z nejprestižnějších maratonů v Česku.
Čas pokročil nezadržitelně k roku 2024. Roku, který bude nejen olympijský, ale i roku, kdy bude Malevil Cup slavit 25. výročí. Biková narozeninová párty se uskuteční první červnovou sobotu, konkrétně 1. června 2024 v Jablonném v Podještědí v resortu Malevil, v Lužických a Žitavských horách.
Každý, kdo se zúčastní Malevil Cupu, si odnese nejen pocit úspěchu, ale také krásné vzpomínky na malebnou krajinu a společnost dalších vášnivých cyklistů. Nabídka kategorií a tras je široká, takže si každý pro sebe vybere to nejlepší.
Závod je opětovně zapsán v mezinárodním kalendáři UCI jako C1, takže nebude překvapením, když se ve startovní listině objeví zvučná světová jména.

Kategorie gravel
gravel

První novinkou 25. Malevil Cupu je vypsání gravel kategorie na 50kilometrové trase. „Řadu let se nám množí dotazy na tuto kategorii. Reagujeme tak na dlouhodobou poptávku a trend. V minulých týdnech jsme provedli test v těžkých blátivých podmínkách, zda je tato trasa pro gravel vhodná,“ dodává šéf Malevil Cupu Radek Patrák. Gravel Malevil Cup bude součástí série Gravel Series.

MTB Sachsen Cup
mtb sachsen

Další novinkou pro příští ročník je zařazení Malevil Cupu do seriálu MTB maratonů MTB Sachsen Cup. Seriál vznikl v roce 2020, kdy se povedlo úspěšně spojit všechny saské maratonské závody horských kol do jedné série. V roce 2024 bude mít seriál 11 závodů.

Výhodné startovné s dárkem
Aktuálně platí nejnižší startovné. Všichni, kteří budou mít zaplacené startovné do konce prosince navíc obdrží vánoční dárek.

Označte si již dnes 1. června 2024 v kalendáři a přijďte si užít víkend v Lužických horách a spolu s námi oslavit čtvrtstoletí tohoto kultovního maratonu. Zahájení jubilejního ročníku proběhne v páteční podvečer 31. května. Budeme se na Vás těšit.
Více informací a registrace naleznete na www.malevilcup.cz. Neváhejte však, nejvýhodnější startovné platí do konce prosince!

ENG info.:
MALEVIL CUP LAUNCHES REGISTRATION FOR 25TH ANNIVERSARY EDITION

One of the most prestigious marathons in the Czech Republic opens registration on

December 1st.
Time has advanced inexorably to 2024. A year that will not only be an Olympic year, but also a year in which the Malevil Cup will celebrate its 25th anniversary. The biking birthday party will take place on the first Saturday in June, specifically on June 1, 2024, in Jablonné in Podještědí, in the Malevil resort, in the Lusatian and Zittau Mountains.
Everyone who takes part in the Malevil Cup will take away not only a feeling of success, but also beautiful memories of the picturesque landscape and the company of other passionate cyclists. The range of categories and routes is wide, so everyone can choose the best for themselves.
The race is re-entered on the UCI international calendar as C1, so it will not be a surprise to see big world names on the start list.

Gravel category
gravel
The first novelty of the 25th Malevil Cup is the announcement of a gravel category on a 50-kilometer route. "For many years, we have been getting a lot of questions about this category. We are thus responding to long-term demand and trends. In the past weeks, we conducted a test in heavy muddy conditions to see if this route is suitable for gravel," adds Malevil Cup head Radek Patrák. The Gravel Malevil Cup will be part of the Gravel Series.

MTB Sachsen Cup
mtb sachsen

Another novelty for next year is the inclusion of the Malevil Cup in the MTB Sachsen Cup marathon series. The series was created in 2020, when all Saxon marathon mountain bike races were successfully combined into one series. In 2024, the series will have 11 races.

Discounted entry fee with a gift
The lowest entry fee currently applies. All those who have paid the entry fee by the end of December will also receive a Christmas present.

Mark June 1, 2024 in your calendar today and come enjoy the weekend in the Lusatian Mountains and celebrate with us the quarter century of this iconic marathon. The opening of the jubilee year will take place in the early evening of Friday, May 31. We look forward to seeing you.
More information and registration can be found at www.malevilcup.cz. Don't hesitate, the most advantageous entry fee is valid until the end of December!